trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

Công ty Cổ Phần Triều Vĩ


Địa chỉ nhà máy 1: 115 A Lê Lư, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP.HCM

Địa chỉ nhà máy 2: 117/6 Lê Lư, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP.HCM

Địa chỉ nhà máy 3: 509 Tân Hòa Đông, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân,TPHCM

Email: quanhuynh@trieuvicop.com

Điện thoại: 84 (028) 3972 1992 - 386 11 389 - 386 11 388 Fax: 84 (028) 3975 0757